Dekoracja na dzień Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych.

SAM 9708

Dzień, w którym myślimy o świętości tych których Kościół ogłosił świętymi, ale także o rzeszy zwykłych ludzi, oficjalnie nieogłoszonych świętymi, a których życie mimo różnych trudności naznaczone było głęboką wiarą i miłością. To są nasi Rodzice, dziadkowie, krewni, sąsiedzi i przyjaciele. W tych dniach pochylamy się także nad swoją osobistą świętością, która jest pierwszym powołaniem każdego człowieka, wynikającym z przyjętego sakramentu chrztu świętego. To co ma najgłębszy sens w przemijaniu to ŚWIĘTOŚĆ. Świętość to nie bezgrzeszność, ale umiejętność ciągłego nawracania się. ŚWIĘTOŚĆ to ciągła praca nad posłuszeństwem Panu Bogu i świadomość, że "w życiu i w śmierci należymy do Boga" (Rz 14,8) ŚWIĘTOŚĆ to odpowiedzialność przed Bogiem w przeżywaniu swojego życia.

Dekoracja przedstawia bramę nieba. Przed bramą, w kolorze fioletowym przedstawione zostało życie doczesne, natomiast za bramą w bieli życie w niebie. Aniołowie, którzy są zarówno przed bramą jak i za bramą są symbolem świętości. Człowiek w drodze do nieba przechodzi przez śmierć, która sprawia, że życie nasze zmienia się, ale się nie kończy. Życie trwa dzięki nieśmiertelnej duszy. Po śmierci następuje Sąd Ostateczny ( Mt 25, 31-46), który będzie decydował o udziale w wiecznej Uczcie Zbawionych. Do nieba idzie się w "białych koszulach" to znaczy w łasce uświęcającej. Umieszczona w dekoracji biała koszula jest symbolem szaty chrzcielnej, która wiąże się ze świętością prawego czystego sumienia i czystej duszy. W "białych koszulach" idźmy na najwspanialszą Ucztę Zbawionych, w której ufamy, że już uczestniczą nasi bliscy zmarli a my abyśmy kiedyś do nich dołączyli.

GALERIA ZDJĘĆ