Dzień Papieski

DZIEŃ PAPIESKI - IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ

jp

Po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem "Idźmy naprzód z nadzieją". Celem tego dnia jest przybliżenie treści nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II i wiedzy o jego pontyfikacie. Dzień Papieski to dzień modlitwy szczególnie za dzieci i młodzież, w których Papież pokładał tak wielką nadzieję. W tym dniu przygotowywane są specjalne wystawy, apele, koncerty i projekcje filmów poświęconych osobie Papieża. Praktycznym wyrazem obchodów jest możliwość złożenia ofiary na Fundację "DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA" Dochód uzyskany z tej zbiórki jest przeznaczony na fundusz stypendialny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimazjalnych, która osiąga znaczne wyniki w nauce. Diecezja legnicka otrzymała 35 stypendiów. Zostały one przekazane uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy odznaczają się zdolnościami i osiągają wysokie wyniki nauczania. Łącznie w Polsce takie stypendium otrzymuje ponad 1700 osób.

Dodatkowym miłym akcentem naszego parafialnego świętowania była "papieska kremówka

SAM 9491