Wizyta sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

SAM 8864W niedzielę 28.05 gościliśmy w naszej parafii siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Realizując apostolski cel Zgromadzenia, siostry w duchu chrześcijańskim wychowują i nauczają dzieci i młodzież, pielęgnują chorych i starców oraz podejmują dziełach miłosierdzia niosąc pomoc duchowieństwu w pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Na każdej Mszy mogliśmy usłyszeć świadectwo ich codziennej niełatwej pracy. Abp Feliński pragnął, aby w życiu założonego przez siebie Zgromadzenia dominował apostolat, uważając go za jeden z najważniejszych celów. Siostry w środowisku, gdzie pracują, gdzie mieszkają, w kontaktach z ludźmi, mają wykonywać swoje zadania apostolskie z wytrwałym zaangażowaniem i z zupełnym oddaniem się, nawet za cenę ofiary.