Wielki Post - Ratowaniem swojej duszy

SAM 8814Gdy wszedł do łodzi,poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy! A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?

Czas Wielkiego Postu jest dla chrześcijanina szczególnym czasem ratowania swojej duszy. Przez każdy grzech, który oddala nas od Boga i sprawia że w życiu duchowym się topimy, Pan Jezus - Ratownik, przez post modlitwę i jałmużnę ratuje nas i uczy abyśmy nigdy nie zwątpili w to że zawsze kiedy jesteśmy blisko Niego to nic złego nam nie grozi.