Wielki Post - Ratowaniem swojej duszy

 

Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»


Czas Wielkiego Postu jest dla chrześcijanina szczególnym czasem ratowania swojej duszy. Przez każdy grzech, który oddala nas od Boga i sprawia że w życiu duchowym się topimy, Pan Jezus - Ratownik, przez post modlitwę i jałmużnę ratuje nas i uczy abyśmy nigdy nie zwątpili w to że zawsze kiedy jesteśmy blisko Niego to nic złego nam nie grozi.

 

SAM 8814

 

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne

Droga Krzyżowa w Piątki - 16:30 dla dzieci

17:30 dorośli i młodzież

Gorzkie Żale w Niedziele - 17:15 z kazaniem pasyjnym

(dla wszystkich)