Odpust Parafialny 28.10.2015

phoca thumb l img 4321W ciągu roku liturgicznego każda parafia przeżywa uroczystość odpustową. Z tej okazji czci się patrona danej wspólnoty parafialnej, czyli są to jakby imieniny parafii. W tym dniu każdy wyraża swoją wdzięczność Panu Bogu za dar wiary i wszystkie łaski jakie Bóg zsyła na nas przez orędownictwo swoich świętych . Przeżywając naszą doroczną uroczystość gościliśmy dzisiaj w nasej parafii ks. prof. dr hab. Zbigniewa Marka, który przewodniczył naszej uroczystości. Ks Zbigniew Marek jest profesorem pedagogiki i teologii. Wykłada w Akademii Ignatianum w Krakowie. Dziękujemy za dar Bożego słowa i wspólna modlitwę.

Galeria zdjęć